Boli ste automaticky odhlásený. Prihláste sa

Vitajte

Návod karta účastníka ZŠ

Návod karta účastníka MŠ

Návod karta účastníka rodič


TLAČ KARIET: tlačia sa len nové karty, ktoré ste vytvorili. Nemusíte tlačiť karty, ktoré boli presunuté z MŠ na ZŠ, alebo ZŠ na inú ZŠ, ani karty kde bola robená zmena napr. zmena pozície na projekte a pod..